Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť:

Strong Decisions s.r.o.

Sládkovičova 628/119,

017 01 Považská Bystrica

spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom oslovovania ma o novinkách a špeciálnych ponukách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.